Utstillingsareal

Utstillingsareal 1_248x186

Informasjon til utstillere

Utstillingsarealet på Steinkjer bibliotek utgjør ca 63 m².

2011-03-22

Sosiale medier

Kontaktinformasjon

Steinkjer Bibliotek
Dampsaga Kulturhus
Bogavegen 10, 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 93 60