lokal.JPGVi har et bredt utvalg av lokalhistorisk materiale på Steinkjer bibliotek.

Egen lokalhistorisk avdeling

Diverse årbøker fra hele Nord-Trøndelag

Kirkebøker, panteregistre og liknende på mikrofilm og i bøker

Forskjellige faglitterære og skjønnliterære utgivelser som er av lokalhistorisk interesse

 

Lenker til ressurser av lokal interesse: 

Søkesider Om Steinkjer

Historielag og foreninger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotosamlinger      

Bildebasen ved Steinkjer bibliotek.

Basen inneholder ca 2000 bilder fra Widerøes flyfotosamling, hovedsaklig fra 1950- og -60- tallet.

Digitalt museum

Egge historielags fotoarkiv

Europeana

Forr historielags bildearkiv

Kvam historielag: Gamle bilder