Utleie/utlån av møterom og studieceller

Informasjon om rommene

Uppdalrommet:
Kapasitet: 8 personer
Utstyr: skjerm m/høyttalere og kamera.

Utsikten(mesaninetasje) :
OBS! Åpent lokale som kan lånes/leies ut etter særskilt avtale
Kapasitet: 15 personer v/møte, flere v/arrangement
Utstyr: skjerm

Studieceller:
Kapasitet: 2 personer
Utstyr: -
OBS! Studieceller kan kun lånes 2 timer om gangen, og kun i bibliotekets betjente åpningstid.
 

Satser og rutiner for utleie av møterom på biblioteket 

Satsene for utleie av møterom/-lokaler er: 

  • Halv dag kr 350,- 
  • Hel dag kr 700,- 
  • Studieceller: gratis

For møtevirksomhet over en lengre periode (for eksempel kurs over flere uker) inngås egen avtale med utleier. 

Satsene gjelder ikke for lokale frivillige lag og foreninger som fortsatt vil kunne låne møterom uten gebyr. 

Ved lån av rom gjelder følgende vilkår og betingelser.

For bestilling av møterom, vennligst benytt bestillingsskjema.

 

Steinkjer bibliotek innførte nye satser og rutiner for utleie av møterom gjeldende fom. 1. juni 2019.