Steinkjer bibliotek innfører nye satser og rutiner for utleie av møterom gjeldende fom.  1. juni 2019.

 

De nye satsene for utleie av møterom/-lokaler er:

  • Halv dag kr 350,-
  • Hel dag kr 700,-

For møtevirksomhet (for eksempel kurs over flere uker) over en lengre periode inngås egen avtale med utleier.

Følgende inngår i leie av møteromslokalene: prosjektor, standard møblering og lån av vannkoker.

 

Satsene gjelder ikke for lokale frivillige lag og foreninger som fortsatt vil kunne låne møterom uten gebyr.

 

For bestilling av møterom, vennligst ta kontakt med biblioteket på epost: biblioteket@steinkjer.kommune.no eller på telefon 40 40 23 30