Marianne Vanem

Biblioteksjef

Tlf: 92 23 79 99

Send epost til Marianne

 

Tlf. kontoradministrasjon: 48 86 24 21

 

Hege Tangen 

Bibliotekar med spesielt ansvar for bokvalg, katalogisering og litteraturformidling.

Send epost til Hege

 

Kristin Sundal

Bibliotekar med spesielt ansvar for barne- og ungdomsavdelingen, bokkasser og folkeverksted. 

Send epost til Kristin

 

Ida Sofie Kjølmoen

Arrangement- og formidlingsansvarlig med spesielt ansvar for arrangement, sosiale medier, leseombud og norsktrening.

Send epost til Ida

 

Anne Hulbækdal 

Konsulent med spesielt ansvar for litteraturveiledning for barn og unge, flerspråklige bibliotektjenester og høytlesning for bibliotekbrukere i alle aldre.

Send epost til Anne

 

Olaug Johansen

Konsulent med spesielt ansvar for publikumsveiledning, merkantile oppgaver og økonomi.

Send epost til Olaug

 

Sandra Gulbrandsen

Bibliotekar og IKT/ systemansvarlig. Ansvar for tilbudet digihjelp.

Send epost til Sandra 

 

Dalia Maria Brønstad

Bibliotekar med ansvar for depotsamling, formidling og digitale tjenester. 

Send epost til Dalia

 

Eline Skrikerud

Program- og bibliotekmedarbeider med ansvar for kontakt mot lokale lag og foreninger, sosiale medier og leseombud. 

Send e-post til Eline

 

Anne Marie Bergstrøm-Ulvin 

Bibliotekassistent.