Biblioteket kan tilby:

Bøker, e-bøker, DVD, språkkurs, aviser, musikk, tegneserier, lydbøker, tidsskrifter, bøker på flere språk, lokalhistorisk litteratur, offentlig informasjon m.m.

Det er tilbud til alle aldersgrupper. Steinkjer bibliotek kan også låne inn bøker fra andre bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

Lånekort

Fra skolestart kan alle få utstedt lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Ha alltid med lånekortet. Ved tap utstedes nytt lånekort mot gebyr. Meld fra om navne- og adresseforandring.

Lånetid

Bøker og lydbøker: 28 dager 

CD-plater: 7 dager 

DVD: 7 dager (For institusjoner: 14 dager)

Tidsskrifter: 7 dager

Språkkurs: 8 uker (fornying 4 uker)

Lånetid/fornying

Lånet kan fornyes hvis bøkene ikke er reservert for andre.

Reservering

Låneren kan få reservert materiale som er utlånt.

Purring

Overskrides lånetiden må låneren betale gebyr. Biblioteket sender ut to purringer. Barnehager, skoler og andre institusjoner betaler ikke gebyr.

Erstatning

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på lånekortet. Etter to purrebrev sendes faktura. Låneretten inndras inntil faktura er betalt eller bøkene levert. Det er gratis å låne, men det koster å levere for seint.

Takster

Gebyr for purrebrev:

For voksne:  1. varsel: kr 58   2. varsel: kr 116
For barn: 1. varsel: kr 29   2. varsel: kr 58

Etter to varselbrev sendes faktura. Tapte bøker erstattes etter følgende takster:

Bøker som tilhører voksenavdelingen erstattes med kr. 520,- pr. bok.

Bøker fra barneavdelingen erstattes med kr. 318,- pr.bok.

I tillegg kommer omkostninger på kr. 100.- pr. utsendt faktura inkl. to purregebyr. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale blir vurdert særskilt.

Andre takster:

Tap av lånekort: kr 20
Kopiering og utskrift: Farge: A4 kr 10, A3 kr 20. Svart/hvitt: A4 kr 5, A3 kr 10

 

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder reglene!

 

Vedtatt av Hovedutvalg for kultur 21.11.95.
Nye gebyrsatser vedtatt av Kommunestyret 16.12.20.