Lånereglement

Lånereglement

Dette må du vite når du bruker Steinkjer bibliotek

2007-06-25

Utleie av møterom

Satser og rutiner for utleie av møterom på Steinkjer bibliotek

2019-04-01

Personvern

Steinkjer bibliotek vil beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Mine sider, besøker denne nettsiden og benytter deg av våre tilbud som krever registrering (i det følgende også omtalt samlet som "våre tjenester").
Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

2018-07-10

Sosiale medier

Kontaktinformasjon

Steinkjer Bibliotek
Dampsaga Kulturhus
Bogavegen 10, 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 93 60