Nå kan du forhåndsstemme på biblioteket

Nå kan du forhåndsstemme på Steinkjer bibliotek. Fra og med 10. august til og med 8. september kan den som ønsker det avgi sin stemme før det ordinære Stortingsvalget og Sametingsvalget  – både på biblioteket og andre steder.

valg 2017.pngDet ordinære Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 holdes mandag 11. september. Men ikke alle har mulighet til å avgi stemmen sin den dagen. Derfor har alle som ønsker det mulighet til å stemme på forhånd.

I Steinkjer kommune foregår dette slik:

Forhåndsstemmegivningen skal foregå på følgende steder i Steinkjer fra og med 10. august til og med 8. september:

I Steinkjer Rådhus, servicetorget i rådhusets åpningstid

På Steinkjer bibliotek i bibliotekets åpningstid

Ved kommunens helse- og sosialinstitusjoner på avtalte dager.

Ved Steinkjer videregående skole mandag 28.08 kl. 09.00-14.00

 

Velgere som ikke kan avgi stemme på rådhuset, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden må være kommet inn senest torsdag 7. september.

Det kan søkes om ambulerende stemmegivning, dvs mulighet til å stemme hjemme på grunn av sykdom etter uførhet.

Henvendelsen rettes til servicetorget på tlf 74 16 90 00 eller sendes på mail til info@steinkjer.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Sosiale medier

Kontaktinformasjon

Steinkjer Bibliotek
Dampsaga Kulturhus
Bogavegen 10, 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 93 60