Bokprat på galleri Widgren i Malm samfunnshus kl.14.00 skjer en gang i måneden. Enkel servering av te og kaffe. 

Bokomslag

Dikt i utvalg av Berit Ås, Lyrikkforlaget, 2022 

Berit Ås er kjent som fagperson og forsker, politiker og aktivist. Hersketeknikkene, som hun avdekket og gjorde kjent, har gått inn i hverdagsspråket som felleseie. At hun også har skrevet dikt og lyriske tekster gjennom hele livet, har så langt vært en ukjent side ved henne. I denne boka får du et rikt utvalg av hennes egne tekster, bundet sammen av historier og beskrivelser fra livet hennes. Vi får glimt fra barndommen i Fredrikstad, studier, undervisning og forskning ved Universitetet i Oslo og i politiske og samfunnsbyggende prosjekt lokalt og nasjonalt og internasjonalt. Disse er ført i pennen av Dagrunn Grønbech, mangeårig venn og samarbeidspartner ved Kvinneuniversitetet i Norden. Diktene og historiene gir både interessante, rørende, underholdende og utfyllende innhold til et av de mest markante og betydningsfulle kvinneliv vi kjenner i Norge.

Lån boka på biblioteket

Bokomslag

En kvinnes frigjøring av Édouard Louis, Aschehoug forlag, 2022

Et bilde av forfatterens mor da hun var svært ung viser en lykkelig og fri kvinne, i full fart på vei mot fremtiden. Bildet er både likt og ulikt den moren han husker fra barndommen. Hun levde store deler av livet i fattigdom og nød, avskåret fra alt, ydmyket og knust av mennene i livet sitt. Eksistensen hennes virket alltid dominert av den doble undertrykkelsen i både klasse og kjønn. Men en dag, da hun var 45 år gammel, gjorde hun opprør mot livet hun hadde blitt tvunget inn i. Hun flyktet, og litt etter litt vant hun tilbake friheten sin og gikk gjennom en utrolig metamorfose.

Lån boka på biblioteket
 

Bokomslag

Mjølketid av Lars Amund Vaage, Oktober forlag, 2023

I 1967 er tida omme for Gabriel Hallvardsson i Hauge. Kona hans, Clara, har sete trufast hos han dei siste dagane på sjukehuset i Bergen. Her i byen vaks ho sjølv opp, i ein velsituert, barnerik familie i Fosswinckels gate. No skal kista med den avlidne tilbake til garden, før Gabriel skal i jorda, som fedrane før han. Ei ny tid byrjar for Clara. Eldstesonen Sigurd og den geskjeftige kona hans vil overta gamlehuset, medan Clara får flytta over tunet, til bestemorhuset. Her sit ho ved vindauget og let minna koma rullande: den håpefulle tida som telefonistinne i Gabriels bygd, dansen på ungdomshuset, forelskinga, giftarmålet. Dagane som ung, famlande mor, hustru til ein bonde som eigentleg er forfattar og som heller reiser på talarferd i kampen for det nye Noreg enn å dyrka jorda. Bymålet sitt legg ho innimellom vekk, av omsyn til Gabriel og nynorsksaka. Ho deltek i misjonen som framfor alt vil hindra livsførselen til dei reisande. Livet blir fylt av sjalusi, einsamkjensle og draumar for kjærleiken, for dottera, for sønene som brått er vaksne då krigen kjem. "Mjølketid" er ein frittståande oppfølgjar til Det uferdige huset, som vart nominert til Nordisk råds litteraturpris. I Mjølketid teiknar Vaage eit rikt portrett av ei kvinne, ei tid og eit liv slik det trer fram for henne som har levd det til endes

Lån boka på biblioteket