På grunn av fare for spredning av koronaviruset vil vi ikke tilby å leie/låne ut møterom inntil videre.

 

Satser og rutiner for utleie av møterom på hovedbiblioteket.

Satsene for utleie av møterom/-lokaler er:

  • Halv dag kr 350,-
  • Hel dag kr 700,-

For møtevirksomhet (for eksempel kurs over flere uker) over en lengre periode inngås egen avtale med utleier.

Følgende inngår i leie av møteromslokalene:

  • Prosjektor
  • Standard møblering
  • Lån av vannkoker

Satsene gjelder ikke for lokale frivillige lag og foreninger som fortsatt vil kunne låne møterom uten gebyr.

 

For bestilling av møterom, vennligst ta kontakt med hovedbiblioteket på epost: biblioteket@steinkjer.kommune.no eller på telefon 40 40 23 30

 

 

Steinkjer bibliotek innførte nye satser og rutiner for utleie av møterom gjeldende fom. 1. juni 2019.