Utleie/utlån av møterom

  • Lån/leie av møterom, også utenfor bibliotekets åpningstid, avtales med biblioteket.

 

Satser og rutiner for utleie av møterom på hovedbiblioteket 

Satsene for utleie av møterom/-lokaler er: 

  • Halv dag kr 350,- 
  • Hel dag kr 700,- 

For møtevirksomhet (for eksempel kurs over flere uker) over en lengre periode inngås egen avtale med utleier. 

Følgende inngår i leie av møteromslokalene: 

  • Prosjektor/skjerm m/høyttalere
  • Standard møblering 

Satsene gjelder ikke for lokale frivillige lag og foreninger som fortsatt vil kunne låne møterom uten gebyr. 

 

For bestilling av møterom, vennligst ta kontakt med hovedbiblioteket på epost: biblioteket@steinkjer.kommune.no eller på telefon: 40 40 23 30 

 

Steinkjer bibliotek innførte nye satser og rutiner for utleie av møterom gjeldende fom. 1. juni 2019.