Utleie/utlån av møterom

 

Satser og rutiner for utleie av møterom på hovedbiblioteket 

Satsene for utleie av møterom/-lokaler er: 

  • Halv dag kr 350,- 
  • Hel dag kr 700,- 

For møtevirksomhet (for eksempel kurs over flere uker) over en lengre periode inngås egen avtale med utleier. 

Følgende inngår i leie av møteromslokalene: 

  • Prosjektor/skjerm m/høyttalere
  • Standard møblering 

Satsene gjelder ikke for lokale frivillige lag og foreninger som fortsatt vil kunne låne møterom uten gebyr. 

 

For bestilling av møterom, vennligst benytt bestillingsskjema.

 

Steinkjer bibliotek innførte nye satser og rutiner for utleie av møterom gjeldende fom. 1. juni 2019.