Du blir låner ved å registrere deg på nett eller på biblioteket. For å bli låner må du identifisere deg med legitimasjon eller via ID-porten. Foresatte må signere for barn under 15 år. 

Registrer deg på nett

Du er selv ansvarlig for alle lån som blir gjort med ditt lånekort. Derfor må du ikke la andre låne på ditt kort. 

Om du mister kortet, er det viktig at du sier ifra til oss så fort som mulig. Nytt lånekort koster kr.20,-. Husk også å melde fra om navne-og adresseendring. 

Ta alltid med lånekortet ved bibliotekbesøk. Vi anbefaler å laste ned appen Bibliofil for å ha lånekortet digitalt på mobil. 

Last ned Bibliofil til iOS (AppStore)

Last ned Bibliofil til Android (Google Play)
 

Lånekortskjema

Lånekort barn

Lånekort voksne

VIKTIG! Ved utfylling av lånekortskjema før besøk på biblioteket, husk å skrive med penn og store bokstaver. Når skjema skal skrives ut, husk å velge dobbeltsidig utskrift. 

Lånetider

  • Bøker og lydbøker: 28 dager (enkelte populære bøker kan ha 7-dagers lånetid)
  • CD-plater og tidsskrifter: 7 dager
  • DVD: 7 dager (For institusjoner: 14 dager) 
  • Språkkurs: 8 uker (fornying etter 4 uker)
     

Materiale som ikke kan lånes med hjem

  • Mikrofilmer og enkelte bøker i lokalsamlingen.
  • Aviser og nyeste nummer av tidsskrift. 
     

Forlengelse av lånetiden

Lånt materiale kan fornyes hvis ingen andre står på venteliste. Du kan forlenge lånetiden selv i Bibliofil eller på Mine sider, eller ved å ta kontakt med oss på telefon eller e-post

Reservering

Er boka du ser etter utlånt, kan du be om å få den reservert. Du vil da få en melding fra biblioteket når boka kommer inn. Du finner boken på hentehylla merket med hentenummer. Boken må lånes ut på automaten. Husk å ta med lånekort når du henter boka. 
 

Purring

Ved for sen innlevering sender vi purring. Når purring er sendt via e-post eller brev må låner betale gebyr. Barnehager, skoler og andre institusjoner betaler ikke gebyr.

For voksne

1.varsel: kr. 58,-

2.varsel: kr. 116,-

For barn

1.varsel: kr. 29,-

2.varsel: kr. 58,-


Erstatning

Etter to purrebrev sendes faktura. Tapte bøker erstattes etter følgende takster: 

Bøker som tilhører voksenavdeling   

kr. 520,- pr bok + påløpte gebyr

Bøker som tilhører barneavdeling

kr. 318,- pr bok + påløpte gebyr


NB! Faktura kommer fra Steinkjer kommune.  

Tap av lånerett

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.