Hvordan får jeg tilgang?

For å få tilgang til meråpent bibliotek må du først ha registrert deg som låner. Er du allerede låner må du signere en avtale om tilgang til meråpent, for at bibliotekkortet ditt skal oppgraderes til adgangskort. Avtalen signeres ved oppmøte på Steinkjer bibliotek. Vi har åpent for registrering inntil 30 minutter før vi stenger. Gyldig legitimasjon må fremvises. For å logge deg inn på biblioteket i meråpent tiden, må du skanne bibliotekkortet ditt og taste inn PIN-kode på innloggingspanelet ved inngangsdøren til biblioteket. Du kan også benytte det digitale lånekortet ditt som du finner i Bibliofil-appen
 

Tilbud i meråpent-tiden

I meråpent-tiden kan du bruke biblioteket som vanlig, men du kan ikke få veiledning, ettersom personalet ikke er til stede. For å kopiere og ta utskrifter, må du bruke Princh-løsning og betale på nett når du skriver ut. Kopiering betales i nettbutikken ved å scanne QR kode på plakat. Du kan hente reservert materiale. Når du får beskjed om å hente reservert materiale, får du samtidig et hentenummer. Bruk nummeret for å finne materialet på hente-hyllen. Husk deretter å låne på automaten. Ønsker du å benytte deg av folkeverkstedet vårt, må du signere egen kontrakt.

Aldersgrense

Du må være 18 år for å få tilgang til meråpent bibliotek. Tilgangen er personlig og gis ikke til lånekort knyttet til skoler, barnehager eller institusjoner. Du har ikke lov til å ha med deg noen uten at de er registrerte brukere av meråpent. Et unntak er barn under 18 år som er sammen med foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte har ansvar for barn de har med inn i biblioteket. For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene i meråpent-tiden. 

Kameraovervåking og sikkerhet

For din sikkerhet er biblioteket kameraovervåket i meråpent-tiden. Vi følger Datatilsynets regelverk for kameraovervåking og oppbevaring av datamateriale. Ved å skrive under kontrakt, samtykker du til kameraovervåking. 

Opplever du en utrygg situasjon, bør du forlate biblioteket. Gjelder det liv og helse, tilkaller du nødetatene på telefon 110 – 112 – 113. Hvis brannalarmen går, må du forlate bygningen umiddelbart. 

Ordensregler

For å benytte biblioteket i meråpent-tiden må du følge gjeldende ordensreglement og lånereglement