språk 1.JPGVi tilbyr litteratur og informasjon på mange språk. Målgruppen er minoriteter og brukere av andre språk enn norsk.
Er du innvandrer i Steinkjer kan du bruke biblioteket for å:
  • Ta vare på morsmålet ditt
  • Lære norsk språk og kultur
  • Få svar på dine spørsmål
  • Møte andre
På biblioteket kan du få omvisning og orientering om de tilbudene vi har. Vi gir også veiledning i bruk av data og i å finne fram på Internett. Avtal gjerne tid på forhånd.

 

Tilrettelagt litteratur

Biblioteket har tilrettelagt litteratur fra foreningen ”Leser søker bok”. Dette kan være bøker med stor skrift, lettleste bøker eller bøker med enkelt innhold. Du finner mer om dette på Boksøk. Målgruppene kan være voksne og ungdom som har problemer med å lese vanlig litteratur, eller fremmedspråklige som er i ferd med å lære norsk.

 

Fremmedspråklig

flersp.JPGBiblioteket har bøker og annet materiell på ulike språk. Vi bestiller bøker, lydbøker, filmer og musikk, for barn og voksne fra ”Det flerspråklige bibliotek”. Hvilke språk vi bestiller, avhenger av målgruppene. Biblioteket kan også bestille inn enkelte titler til enkelte lånere. Les mer om Det flerspråklige bibliotek på hjemmesidene deres.

Vi kan tilby materiale på disse språkene:
 
Amharisk            Nederlandsk       Somali               
Arabisk Persisk Thai  
Bosnisk Polsk Tigrinja  
Kurdisk Portugisisk Tyrkisk  
Litauisk  Russisk    
 
Finner du ikke litteratur på ditt språk? Ta kontakt med biblioteket, så kan vi bestille inn bøker for deg. I tillegg har vi litteratur på engelsk, tysk, fransk og spansk i vår egen samling.
 

Språkkurs

Steinkjer bibliotek har språkkurs, ordbøker og lettleste bøker som gjør det enklere å lære norsk. Vi har også det nettbaserte språkkurset Min vei.
 
I tillegg finnes det mange gode ressurser som kan hjelpe med å lære norsk. Her er noen:

Skolekassa.no       morsmal.no     intro.cappelendamm.no

 

Norsktrening

Norsktrening er et tilbud til deg som kan litt norsk, og som vil bli litt bedre. På hovedbiblioteket har vi norsktrening onsdager kl. 17.00 - 18.30 

 

Språkressurser på nett

Her er andre ressurser som kan hjelpe deg som er ny i Norge:

Logo Det flerspråklige bibliotek Det flerspråklige bibliotek kjøper inn og låner ut bøker og andre media på 40 språk.
Logo Bip.no På Barnas og ungdommens innvandringsportal finner du informasjon du kan bruke for å lære mer om flyktninger og innvandring, inkludering og mangfold, samt rasisme og diskriminering.
Logo Utlendingsdirektoratet UDIs nettsider gir informasjon til flyktninger og asylsøkere. 
UDI behandler søknader om asyl, visum, familieinnvandring, arbeids- og studietillatelse, statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse) og reisedokument.