Besøk og utlån
I løpet av høsten 2023 var det samlede besøkstallet over 100.000 på nye Steinkjer bibliotek. Dette utgjør omtrent dobbelt så mange besøkende som i hele 2022 i lokalene på Dampsaga. I snitt er ca 800-1000 besøkende innom biblioteket daglig (i betjent åpningstid). Lørdager har blitt svært populære med opptil 1000 innom dørene i løpet av en dag!  Dette er en formidabel økning sammenlignet med tall fra Dampsaga, der normale besøkstall lå på rundt 250-300 på hverdager og ca 150 på lørdager. 

Vi merker godt en endring i selve bruken av biblioteket, der det er vanlig å være hos oss lenge om gangen. Tilbakemeldingene fra publikum har vært overveldende positive der mange gir uttrykk for at de trives godt og setter pris på det lune, behagelige interiøret, gode sittemøbler og den fantastiske utsikten.

Til tross for at 2023 var preget av stengte lokaler og et svært begrenset utlånstilbud, så endte det samlede utlånstallet for året på rundt 55 000, som er en nedgang på ca 12% fra 2022. Sammenligner vi utlånstall kun for høsten 2023 med samme periode i 2022 ser vi imidlertid en oppgang på 66 prosent. Dette er en gledelig utvikling. 

Barneavdelingen i biblioteket
Store og små kan boltre seg i  barneavdelingen vår. Kunde: Steinkjer KulturhusFotograf: Gatis Rozenfelds Interiørarkitekt / Arkitekt: I-d. Interiørarkitektur & Design AS, Pir 2 Arkitekter og Praksis arkitekter. 

 

Arrangementer og aktiviteter
Etter en travel åpningsuke i september, fortsatte høsten med høy aktivitet med foredrag, bokbad, forfatterbesøk, fortellerstunder, og mye mer. I alt 590 arrangementer ble gjennomført i løpet av 2023 med om lag 5.700 publikummere. Sammenlignet med 2022 ser vi at arrangementstilbudet vårt når ut til langt flere enn før, og til mange nye bibliotekbrukere. Dette er veldig stas! 

De faste aktivitetene våre som folkeverksted, norsktrening og digihjelp er fortsatt populære og hadde en imponerende økning på 145% i antall deltakere i 2023. Mange nye brukere har oppdaget folkeverkstedet vårt med sine flotte nye lokaler rikt utstyrt med bl.a symaskiner og 3d-printere. På det meste har vi hatt 60 barn og unge innom folkeverkstedet på én lørdag som er ny rekord. I alt brukte 1100 barn og unge folkeverkstedet i løpet av 2023 som utgjør en besøksøkning på utrolige 460% sammenlignet med 2022!

Norsktreningen vår markerte 10-årsjubileum i høst, og hadde også en økning i antall deltakere fra mange land, særskilt fra Ukraina. 

Folkeverkstedet i 2.etajse.
Masse aktivitet på folkeverkstedet i 2.etasje. Kunde: Steinkjer Kulturhus Fotograf: Gatis Rozenfelds Interiørarkitekt / Arkitekt: I-d. Interiørarkitektur & Design AS, Pir 2 Arkitekter og Praksis arkitekter. 

 

Faste populære formidlingstilbud
Den populære lunsjbokpraten vår ble utvidet til et ukentlig tilbud i høst, og stadig flere finner veien til oss på fredager. Vi opplever at publikum setter stor pris på dette tilbudet som har blitt et trivelig sosialt treffpunkt hver uke. Barnas lørdag som arrangeres siste lørdag i måneden har også tiltrukket mange nye publikummere fra både fjern og nær. Dette er en fortellerstund i samarbeid med Steinkjer fortellerforum og Hilmarfestivalen som har slått godt an hos de aller minste brukerne våre.

En positiv utviklingstrend
Flere bibliotek rundt om i landet rapporterer at de nærmer seg samme nivå på besøks- og utlånstall som i toppåret 2019, før covid-perioden. I Steinkjer fortsetter den positive utviklingen fra 2023, og vi ser allerede nå at våre tall ligger godt over toppåret 2019. Vi har en 14,6% økning i utlån i første kvartal sammenlignet med 2019, og besøksøkningen er på hele 81%! 

Vi ser fram til flere gode opplevelser på Steinkjer bibliotek!