Til leseforslag
Voksne

FN's bærekraftsmål og bibliotek

God utdanning, helse og livskvalitet, likestilling og likeverd, ansvarlig forbruk og klimamål.

Bibliotekene jobber tett mot FN's bærekraftsmål gjennom opplysning og litteraturformidling. Norsk bibliotekforening utdyper det slik: bibliotekene er åpne for alle og gir tilgang til info og ressurser, de er bygget på en delingskultur som bidrar til mindre avfall og sosiale forskjeller; bibliotekene gir tilgang til pc-er og internett og mulighet til å utvikle digital kompetanse i befolkningen.

53 titler

Kontakt

Steinkjer kommune
Bygget med Libry Content