Lånereglement

Sist oppdatert 16. mai 2024

Bibliotekkort

Fra skolestart kan alle få utstedt bibliotekkort. Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Biblioteket krever legitimasjon ved utstedelse av kort. Du må alltid ha med bibliotekkortet for å låne. Ved tap utstedes nytt bibliotekkort mot gebyr på kr.20. Meld fra om navne- og adresseforandring.

Lånetid

 • Bøker og lydbøker: 28 dager
 • CD-plater: 7 dager
 • DVD: 7 dager (For institusjoner: 14 dager)
 • Tidsskrifter: 7 dager
 • Språkkurs: 8 uker (fornying 4 uker)

Lånetid/fornying

Lånet kan fornyes hvis bøkene ikke er reservert for andre.

Reservering

Låneren kan få reservert materiale som er utlånt.

Purring

Overskrides lånetiden må låneren betale gebyr. Biblioteket sender ut to purringer. Barnehager, skoler og andre institusjoner betaler ikke gebyr.

For voksne:

 • 1.varsel: kr.58
 • 2.varsel: kr.116

For barn:

 • 1.varsel: kr.29
 • 2.varsel: kr.58

Erstatning

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på bibliotekkortet. Etter to purrebrev sendes faktura. Låneretten inndras inntil faktura er betalt eller bøkene levert.

Hvis bøkene er tapt erstattes de etter følgende takster:

 • Bøker som tilhører voksenavdelingen erstattes med kr. 520,- pr. bok.
 • Bøker fra barneavdelingen erstattes med kr. 318,- pr.bok.

I tillegg kommer omkostninger på kr. 100.- pr. utsendt faktura inkl. to purregebyr. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale blir vurdert særskilt.

Ved brudd på lånereglementet kan låneretten inndras.

Vedtatt av Hovedutvalg for kultur 21.11.95.
Nye gebyrsatser vedtatt av Kommunestyret 16.12.20.

Kontakt

Steinkjer kommune
Bygget med Libry Content