Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Utleie av møterom

Utleie/utlån av møterom

Uppdalrommet
Foto: Kristin Sundal
Uppdalrommet
Foto: Kristin Sundal
Uppdalrommet
Foto: Kristin Sundal

Informasjon om rommene

Uppdalrommet:

 • Kapasitet: 8 personer
 • Utstyr: skjerm m/høyttalere og kamera.

Utsikten (mesaninetasje):

 • Kapasitet: 15 personer v/møte, flere v/arrangement
 • Utstyr: skjerm
 • OBS! Åpent lokale som kan lånes/leies ut etter særskilt avtale

Studieceller:

 • Kapasitet: 2 personer
 • Utstyr: -
 • OBS! Studieceller kan kun lånes 2 timer om gangen, og kun i bibliotekets betjente åpningstid

Satser og rutiner for utleie av møterom på biblioteket

 • Halv dag kr 400,-
 • Hel dag kr 800,-
 • Studieceller: gratis

For møtevirksomhet over en lengre periode (for eksempel kurs over flere uker) inngås egen avtale med utleier.

Satsene gjelder ikke for lokale frivillige lag og foreninger som fortsatt vil kunne låne møterom uten gebyr.

Ved lån av rom gjelder følgende vilkår og betingelser.

For bestilling av møterom, vennligst benytt bestillingsskjema.

Steinkjer bibliotek innførte nye satser for utleie av møterom f.o.m. 1. mai 2024.

Kontakt

Steinkjer kommune
Bygget med Libry Content