Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Tilrettelagte tjenester

For brukere med spesielle behov.

Utlånsstasjon med hev/senk
Foto: Kunde: Steinkjer Kulturhus - Fotograf: Gatis Rozenfelds - Interiørarkitekt / Arkitekt: I-d. Interiørarkitektur & Design AS, Pir 2 Arkitekter og Praksis arkitekter
Utlånsstasjon med hev/senk
Foto: Kunde: Steinkjer Kulturhus - Fotograf: Gatis Rozenfelds - Interiørarkitekt / Arkitekt: I-d. Interiørarkitektur & Design AS, Pir 2 Arkitekter og Praksis arkitekter
Utlånsstasjon med hev/senk
Foto: Kunde: Steinkjer Kulturhus - Fotograf: Gatis Rozenfelds - Interiørarkitekt / Arkitekt: I-d. Interiørarkitektur & Design AS, Pir 2 Arkitekter og Praksis arkitekter

Bok til alle

Steinkjer bibliotek er et ”Bok til alle-bibliotek”, og samarbeider med organisasjonen Leser søker bok om å gi alle tilgang på gode bøker.

Biblioteket har tilrettelagte bøker for barn og voksne som av ulike grunner har reduserte leseferdigheter. Noen bøker har enkel tekst for uvante lesere, folk med dysleksi, konsentrasjonsvansker eller et annet morsmål.

Noen bøker har enkelt innhold for mennesker med utviklingshemming.

Tilrettelagte lydbøker, storskriftbøker, punktskrift, følebilder og tegnspråk hører også til i samlingen.

Leseombud

Biblioteket har et nettverk av leseombud for de som ikke kan lese selv.

Leseombudene skal gi litterære opplevelser og vanlig informasjon til de som ikke leser selv. Alle som registrerer seg som leseombud mottar nyhetsbrevet ”Bok til alle”. Det inneholder tips, historier fra andre leseombud og nyheter om egnede bøker.

Hvem kan være leseombud?

De som har lyst til å lese høyt for andre og er gode lesere kan bli leseombud.

Aktivitører og andre kan være leseombud på egen arbeidsplass og være leseombud i arbeidstiden.

Mange, særlig ungdom med funksjonsvansker, ønsker seg leseombud på fritida. Disse gruppene er velkomne til å bruke biblioteket som samlingsplass.

Leseombudene danner et nettverk, og møtes på biblioteket noen ganger i året.

Har du lyst å bli leseombud? Ta kontakt med biblioteket.

Nyttige lenker

Boksøk

Klar Tale

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Teleslyngeanlegg

Vi har teleslyngeanlegg i skranken for brukere med nedsatt hørsel. Ved behov, kan bruker sette høreapparatet til innstilling T eller MT.

Heis/løfteplattform

Biblioteket er utstyrt med en løfteplattform som gjør alle våre etasjer, inkludert messaninetasjen Utsikten, tilgjengelig for alle våre brukere.

Legg merke til at dette ikke er en standard heis, og du må derfor holde inne knappen til den etasjen du skal til frem til heisen stopper.

Kontakt

Steinkjer kommune
Bygget med Libry Content