Til tjenester og tilbud

Samlingen vår

Lokalhistorie

Er du interessert i lokalhistorie?

Bokhyller i lokalhistorisk avdeling
Foto: Sandra Gulbrandsen
Bokhyller i lokalhistorisk avdeling
Foto: Sandra Gulbrandsen
Bokhyller i lokalhistorisk avdeling
Foto: Sandra Gulbrandsen

Vi har et bredt utvalg av lokalhistorie

  • Egen lokalhistorisk avdeling
  • Diverse årbøker fra hele Nord-Trøndelag
  • Kirkebøker, panteregistre og liknende på mikrofilm og i bøker
  • Forskjellige faglitterære og skjønnlitterære utgivelser som er av lokalhistorisk interesse

Lenker til ressurser av lokal interesse

Om Steinkjer:

Egge museum

Gjenreisingsbyer

Fotosamlinger

Bildebasen ved Steinkjer bibliotek.

Basen inneholder ca 2000 bilder fra Widerøes flyfotosamling, hovedsaklig fra 1950- og -60- tallet.

Digitalt museum

Egge historielags fotoarkiv

Europeana

Forr historielags bildearkiv

Lokalhistoriske filmer på biblioteket

Biblioteket digitaliserte i 2020 eldre VHS-kassetter av lokalhistorisk verdi i samlingen. Disse er nå tilgjengelige for utlån på DVD.

Ta kontakt med biblioteket ved ønske om lån.

Disse filmene kan lånes som DVD

Kontakt

Steinkjer kommune
Bygget med Libry Content