På grunn av fare for spredning av koronaviruset har vi begrenset tilbud for utleie/utlån av møterom. 

  • Møterom er kun tilgjengelig innenfor åpningstid.  
  • Smittevernreglene må overholdes. Max 8 personer i Uppdalrommet, og max 10 personer i lokalsamlingen.  
  • Det må lages en liste over møtedeltakere mtp. eventuell smittesporing. 
  • En kontaktperson settes som ansvarlig for møterommet og sørger for smittevernvask etter møtet. 
  • Husk å holde trygg avstand og ta hensyn til gjeldende smittevernsregler. 

 

Satser og rutiner for utleie av møterom på hovedbiblioteket 

Satsene for utleie av møterom/-lokaler er: 

  • Halv dag kr 350,- 
  • Hel dag kr 700,- 

For møtevirksomhet (for eksempel kurs over flere uker) over en lengre periode inngås egen avtale med utleier. 

Følgende inngår i leie av møteromslokalene: 

  • Prosjektor (Må rengjøres etter bruk) 
  • Standard møblering 

Satsene gjelder ikke for lokale frivillige lag og foreninger som fortsatt vil kunne låne møterom uten gebyr. 

 

For bestilling av møterom, vennligst ta kontakt med hovedbiblioteket på epost: biblioteket@steinkjer.kommune.no eller på telefon: 40 40 23 30 

 

Steinkjer bibliotek innførte nye satser og rutiner for utleie av møterom gjeldende fom. 1. juni 2019.