Idunn er Universitetsforlagets digitale plattform for fag-og forskningstidsskrifter og åpent tilgjenglige (open access) forskningsbøker. Idunn inneholder over 80 tidsskrifter og mer enn 90 bøker. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til. 

Er du student? Idunn gir deg tilgang til kvalitetsikret fagstoff som du kan referere til i din oppgave. 

Er du interessert i lokalhistorie? I Idunn kan du lese artikler i blant annet tidsskriftene Heimen og Historisk tidsskrift

For å få tilgang til Idunn trenger du ikke å logge inn, men du må være tilkoblet biblioteket sitt gjestenettverk: inntro-guest