Totalt er 28 millioner kroner delt ut fra Nasjonalbiblioteket til norske folkebibliotek i 2024. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter og til tiltak for å fremme lesing og leselyst. Mer om utdelingen kan du lese på bibliotekutvikling.no.

Årets formidlingstiltak i Steinkjer er tredelt. Vi skal:

  • fortsette å drive oppsøkende lesestunder til barnehager
  • styrke litteraturformidlingen mot ungdom på bibliotekets tiktok-kanal
  • starte en helt ny lesekampanje for barn og ungdom i Steinkjer

Gjennom disse tre tiltakene er målet å spre leselyst og leseglede for barn og ungdom helt fra barnehagealder og opp til videregående skole.

Lesekampanjen får du høre mer om etter hvert, men kort sagt er planen å lage “sommerles hele året”. Så følg med, dette blir gøy!