De fleste av avisene er kun tilgjengelig via bibliotekene i Norge. For å få tilgang til hele basen må man derfor bruke en av våre publikums- PC'er eller være tilkoblet vårt trådløse nettverk. 

Avissamlingen finner du på Nasjonalbibliotekets nettsider.