Om brukermøtet

Brukermøtet som ble avholdt var en forlengelse av brukerundersøkelsen vi hadde i biblioteket tidligere i år, hvor brukerene våre kunne ytre sin mening om dagens bibliotek og ønsker for det nye biblioteket. Det nye biblioteket skal stå ferdig i 2023. 

Ledet oss igjennom kvelden

For å lede oss igjennom kvelden inviterte vi Katrine Øverlie Svela fra biblioteksentralen, som jobber med innovasjon og produktutvikling. I tillegg var Ingunn Ramdal tilstede, som jobber i Steinkjerbygg og er prosjektleder for det nye kulturhuset. Ingunn ga oss et innblikk i hvordan bygningen vil bli seende ut og hvilke aktører som skal inn i bygget. 

 

Hvem var på brukermøtet?

De fremmøtte av samarbeidspartnerne våre var Steinkjer malerklubb, Hilmarfestivalen, Kristoffer Uppdals venner, Røde kors som har norsktrening, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Slekt og Data. I tillegg var det en representant fra ungdomsrådet, studenter og ungdommer som jobber med folkeverkstedet i biblioteket. 

Gruppeoppgaver

Det ble gjennomført gode gruppeoppgaver, hvor vi fikk brukt blant annet kreativitet. Gruppeoppgavene ble delt inn etter arrangører og brukere ved biblioteket. Arrangørene som benytter seg av våre lokaler ga gode innspill på hva de trenger for å gjennomføre sine arrangementer hos oss. Brukerene våre kom med gode forslag på inndeling av områder/soner for at biblioteket skal bli et sted for alle. Det ble gitt gode tilbakemeldinger etter seminaret fra både Katrine, deltagerne og vi som jobber ved biblioteket. Vi takker for oppmøtet og gleder oss til prosessen videre frem mot 2023. 

Hvordan få til brukermedvirkning

Biblioteksjef Marianne Vanem er blitt intervjuet av Bibliotekenes Hus i etterkant av brukerseminaret vårt for å vise hvordan en kan gi brukermedvirkning i biblioteket.

Les intervjuet med Marianne Vanem