Tilbudet Digihjelp har allerede vært etablert i noen år ved biblioteket. Biblioteket drifter lokallaget til Seniornett, som er en organisasjon med formål om å øke digital kompetanse og digitale ferdigheter blant eldre. Tilbudet gir én-til-én veiledning og er rettet mot aldersgruppen 55+. De som ønsker det kan ta kontakt for gratis veiledningstime, med mulighet for å sette seg opp på en ny time for oppfølging. Ved å ta med seg telefon, nettbrett eller PC, kan du få rettet timen mot akkurat det du trenger hjelp til. 

Vi opplever at behovet for slik veiledning øker, og trenger dermed flere som vil være med å drifte tilbudet. En utvidelse av tilbudet er viktig for at de eldre, men også andre grupper, ikke skal bli hengende etter i utviklingen av samfunnet. For at disse gruppene skal føle at de mestrer den digitale hverdagen, må informasjonen om de digitale plattformene være enkel å forstå og bruke. 

Fredag 3.juni kl.10.00-14.00 arrangerer biblioteket i samarbeid med Seniornett et veilednings-seminar, hvor de som ønsker å bli veileder, kan komme og lære om hvordan være en god veileder for andre. Mange gir uttrykk for at de føler de ikke kan nok til å være en veileder, men vi vil understreke at kan du for eksempel å bruke nettbank på telefon eller nettbrett, kan du også lære det bort til andre. 

 

Meld deg på ved å sende en e-post til biblioteket på biblioteket@steinkjer.kommune.no eller ring 40 40 23 30

Frist for påmelding: fredag 27.mai

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper at du vil være med og bli veileder hos oss.