I panelet deltok Steinar Krokstad, professor samfunnsmedisin, HUNT forskningssenter, NTNU, Gunn Elisabeth Røkke, ergo- og familieterapaut og ansvarlig for Kaffepraten på Steinkjer Bibliotek, Kari Hortman fra Fylkesbiblioteket og bibliotekssjef Marianne Vanem. Samtalen ble mesterlig ledet av Odd Håpnes fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Temaet for webinaret var biblioteket som kulturarena og inkluderende møteplass og Shared Reading.

Gikk du glipp av direktesendinga? Arrangementet kan du se i sin helhet på Steinkjer bibliotek sin Facebook-side, klikk her.