Møterom kan lånes/leies ut etter avtale, men kun innenfor våre åpningstider.

Vi ber publikum om å benytte våre selvbetjente løsninger så langt det er mulig og alltid ha med seg lånekort. Vi ber om forståelse for at enkelte veiledningstjenester kan bli begrenset der det ikke er mulig å holde trygg avstand.

Du er velkommen til å lese aviser og tidsskrifter i våre lokaler, men det vil fortsatt være færre sitteplasser tilgjengelig pga gjeldende avstandsregler.

Det vil også være noen begrensninger i tjenestetilbudet forøvrig i tråd med smittevernsreglene.

Vi viser for øvrig til kommunens hjemmesider vedrørende nasjonale tiltak.

Har du forkjølelsessymptomer, hold deg hjemme.

Husk alltid god hoste- og håndhygiene, og hold avstand når du kommer på biblioteket.

Velkommen!