Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Vi har bøkene, mens bærekraftsbiblioteket har et ferdig opplegg tilpasset grunnskolen som gjør bærekraftsmålene mer tilgjengelige for barn. Du kan lese mer om bærekraftsbiblioteket her.

Biblioteket som institusjon oppfyller allerede mange av bærekraftsmålene - kun ved at vi gjør jobben vår. I følge folkebibliotekloven skal biblioteket være en uavhengig og inkluderende møteplass som gjør kunnskap og informasjon tilgjengelig for alle landets innbyggere - uavhengig av økonomisk status, bakgrunn og identitet. 

I tråd med kommunens samfunnsplan har Steinkjer bibliotek valgt å fokusere på følgende bærekraftsmål:

    
    

Dette betyr at biblioteket fremover vil jobbe for et økt samarbeid både internt og eksternt, både med andre bibliotek og lokale aktører. Vi skal ta en "bærekraftsjekk" før vi igangsetter nye prosjekter, og har i tillegg mål om å bli et miljøfyrtårn ved å sette gjenvinning og gjenbruk i enda sterkere i fokus. Som ett av tiltakene har vi derfor sluttet å plaste bøkene på biblioteket. Disse 10 bærekraftmålene vil også påvirke arbeidet med og planleggingen av biblioteket i det nye kulturhuset.

Steinkjer bibliotek - vi skal være bærekraftig!