Samisk råd i Trøndelag fylkeskommune har satt hverdagsrasisme og hatytringer på dagsorden. Temaet er aktuelt for alle som er opptatte av hvordan vi som samfunn kan unngå å undertrykke minoriteter. Første stopp for denne vandreutstillingen er hos oss på Steinkjer bibliotek! 

Hverdagsrasisme

En kommentar. En vits. Fingre som peker og stemmer som hvisker. Et blikk, en rygg som snur seg bort. Summen av alle disse hendelsene gjør at du ikke føler deg som en del av de andre. Jevnlig kommentarer, hendelser eller opplevelser som understreker at du er annerledes. Du er ikke en del av et vi. Du hører ikke til, fordi du tilhører noen andre. Kommentarer og hendelser som dette er ikke nødvendigvis tenkt som noe som skal såre eller skade andre. Likevel er dette en for for rasisme. 

Hverdagsrasismen kan være et kompliment, et ønske om å lage god stemning eller et forsøk på å inkludere. For mange samer er hendelser lik disse en del av hverdagen. Noen opplever dette daglig, andre ukentlig eller månedlig, mens andre ikke kan huske å ha opplevd noe lignende. Hvor hardt hendelsene treffer deg og hvor godt de fester seg, varierer. Noen ler av vitsene, fnyser av kommentarene. Andre kan bruke mye tid på å gruble over meningen med spørsmålet og kjenner på et ubehag. For det er nettopp det som skjer når rasisme kommer til uttrykk. En same blir en representasjon for alle samer, og ingen same blir ansett som et individ med egne tanker, verdier og følelser.