litterart-pusterom-steinkjer-ekstra.pngEt litterært pusterom gjør de fleste godt. Deltakerne samles om korte tekster og dikt som blir lest høyt, med pauser til samtale underveis.Det kan være noveller, historier eller dikt. Høytlesninga oppleves av mange som et lesefellesskap som setter spor og som trigger refleksjon. Fylkesbibliotekar Kari Hortman leder det littrære pusterommet. Biblioteket byr på flere pusterom i løpet av høsten.

Arrangementet varer i ca. 2 timer, er gratis og åpent for alle. Velkommen!