Stor satsning mot barn og unge  

- Vi holder på å rigge oss for mer aktivitet når vi til høsten skal over i nye lokaler, sier biblioteksjef Marianne Vanem. Der vil vi kunne samhandle med flere aktører om arrangementer som vil åpne opp for spennende muligheter. I 2022 økte vi satsningen vår mot barn og unge, blant annet gjennom et nytt samarbeid med Hilmarfestivalen og Steinkjer fortellerforum med konseptet «Barnas lørdag». Vi har hatt månedlige fortellerarrangementer i 2022, og samarbeidet videreføres i 2023.  

Under selve Hilmarfestivalen hadde biblioteket besøk av Trio Krøll og Bøll. Deres fortellerforestilling «Mio, Pio og Vennskapsknuten» trakk fullt hus på biblioteket og ble en stor suksess for de yngste barna.  

Trio krøll og bøll på barnas lørdag
Biblioteket prøvde også ut et nytt filmtilbud i 2022, med filmvisninger for barn i skoleferiene.  


Escape Room  

Et annet samarbeidsprosjekt var «Escape Room» der biblioteket fikk Egge museum med på laget. Konseptet og historiefortellingen ble utviklet i fellesskap, og et gammelt stabbur ble omgjort til escape room der skoleelever fra mellomtrinnet fikk i oppgave om å løse en gåte med handling fra slaget på Stiklestad, Sigrid på Egge og sverdet til Trond Haka. Det ble også brukt runer i oppgavene.  

Til sammen deltok 400 elever fra 10 skoler på formidlingsopplegget og tilbakemeldingene fra skolene var utelukkende positive.  

- Gjennom dette prosjektet har vi fått et bedre og tettere samarbeid med Egge museum, forteller barne- og ungdomsbibliotekar Kristin Sundal. - Vi skal fortsette å jobbe sammen fremover med å videreutvikle konseptet, spesielt siden begge skal flytte inn i det nye kulturhuset til høsten. Vi har også erfart at samarbeidet med et museum har bidratt til økt kjennskap til lokalhistorie blant barn og unge i Steinkjer, og dette er veldig positivt, forteller Sundal.    

Gjengen som lagde Escape room på Egge. F.v. Ida, Kristin, Marit og Linda


Populært folkeverksted 

Biblioteket har hatt et folkeverkstedtilbud siden desember 2020. Det tok litt tid å få et ordentlig fotfeste blant publikum og gjøre tilbudet kjent, noe som i stor grad skyldtes pandemiårene og koronarestriksjoner.  

- I 2022 fikk vi tilskuddsmidler fra BufDir til å styrke satsningen. Da kunne vi bygge opp et mer stabilt tilbud med et bredere innholdsprogram basert på kompetansen til dyktige aktivitetsledere som ble engasjert i løpet av sommeren. Verkstedet har hatt åpent på mandager i hele 2022, og i høst arrangerte vi et eget høstferieprogram med varierte aktiviteter hver dag. Etter hvert som interessen og aktiviteten økte, så vi behov for å utvide tilbudet enda mer og etablerte Lørdagsverkstedet som et månedlig tilbud. Totalt har 210 barn og unge vært innom folkeverkstedet i løpet av 2022.  

- Fra 2023 er folkeverkstedet åpent hver mandag og lørdag, og pågangen er stor med mange faste deltakere hver gang. Vi ser at folkeverkstedet har blitt en populær møteplass for kreative barn og unge, forteller Vanem.  – Vi ser veldig fram til å videreføre dette tilbudet i nye lokaler til høsten, der folkeverkstedet vil få enda bedre fasiliteter.  

Handlenett som er sydd og trykket på folkeverkstedet


Kodeklubben på besøk  

Biblioteket ønsker lag og foreninger velkommen til å bruke folkeverkstedet til å skape aktivitet for flere deltakere i alle aldersgrupper. Kodeklubben i Steinkjer var en av dem som raskt så mulighetene som ligger i folkeverkstedlokalet for deres type aktiviteter. Lokalet fungerer veldig godt til klipp-og-lim aktiviteter med programmering. Kodeklubben arrangerte flere kurs i Microbit og bygging av roboter med papp og hadde totalt 253 kursdeltakere i fjor.   


Kultur- og debattarrangementer 

Biblioteket har hatt en solid økning i kultur- eller debattarrangementer til alle aldersgrupper i 2022. I alt 73 arrangementer ble gjennomført, som er 18 flere enn i 2021.  

  • Det var 8 samtale- og debattarrangementer i 2022 (3 i 2021). Totalt 164 publikummere har deltatt. Her kan vi blant annet trekke fram to populære foredrag under Uppdaldåggån i samarbeid med Uppdals venner.  
  • Det var 65 kulturarrangementer i 2022 (52 i 2021) der totalt 1006 har deltatt. Blant disse kan vi nevne bokbad og forfatterbesøk med Jens Kvernmo og Molly Øxnevad, Strikk og lytt, og de faste månedlige litteraturtilbudene med Lunsjbokprat og Litterært pusterom.  

Videre markerte 2022 året da biblioteket utforsket arenaer utenfor biblioteklokalet for arrangementer. I mai inviterte vi kommuneansatte, frivillige og politikere til et samtale- og debattarrangement der vi utfordret dem til hvordan vi bedre kan jobbe sammen for å styrke inkludering og snu den økende barnefattigdommen i Steinkjer. Arrangementet, som ble holdt i lokalene til Fredrikke på O2-huset, ble en stor suksess, og inspirerer til videre samarbeid med andre i kommunen, sier Sundal. 


Besøkstall – noe lavere inntil videre..  

Besøkstallene på biblioteket for de siste årene har ligget på snaue 60 000 som er en nedgang på om lag 25 000 etter rekordåret 2019. Nedgangen skyldes i stor grad pandemien, men også andre faktorer spiller inn, som stengt basseng i nabobygget samt at kulturskolen har flyttet ut. Dette har resultert i færre besøkende ettersom mange benyttet gjerne anledningen til å stikke innom biblioteket i forbindelse med kulturskoleundervisning eller bassengbesøk. – Vi merker allerede en besøksøkning i løpet av de siste ukene etter at skolesvømmingen så vidt er kommet i gang igjen så dette er nok forbigående, sier Vanem. - Besøkstallet hittil i år er høyere sammenlignet med samme periode som i fjor, og når vi flytter inn i nye lokaler til høsten og nær de andre kulturtilbudene i sentrum vil vi nok merke større pågang fra publikum også. Forhåpentligvis vil enda flere blir nysgjerrige på de ulike tilbudene som vi har her på biblioteket, avslutter hun.