Anne Hulbækdal på Steinkjer bibliotek drar ut ei bok fra hyllemeteren med tigrinjske bøker. Bokstavene er annerledes, men boka er kjent.

- Denne er en av flere av Astrid Lindgrens bøker som finnes på flere språk. Denne er populær blant bibliotekgjengerne fra Eritrea, forteller hun.

anne.JPG

Språkmektig

Steinkjer bibliotek har for tiden bøker på 29 ulike språk. Bøker på 18 av disse språkene kommer til biblioteket i form av depotsamlinger fra Det flerspråklige bibliotek i Oslo.  Ressursene fra denne nasjonale bibliotektjenesten styrker muligheten bibliotek rundt om i landet har for å imøtekomme behov og ønsker fra flerspråklige bibliotekbrukere .

- I går fikk vi spørsmål om bøker om Norge på urdu. Parallelt med å få øve seg på norsk, er det verdifullt for de som er ny i landet å kunne se bøker på eget språk. Vi strekker oss langt for å yte også denne typen service, sier Hulbækdal.

 

Møteplass

Steinkjer bibliotek merker flyktningestrømmen godt. Behovet for språktrening blir stadig større, og biblioteket er mer enn noen gang tidligere en arena der steinkjerbygg og mennesker fra andre land og kulturer møtes.

- Biblioteket er åpent for alle. Det vi tilbyr er gratis og vi er et nullterskeltilbud for alle som stikker innom. Flyktningesituasjonen gjør oss til en integreringsarena. Sant og si er vi en døråpner til norsk språk, kultur og samfunnsliv for mange, sier biblioteksjef Hallfrid Skimmeli

Hun tror Steinkjer bibliotek langt på vei bidrar til å rive ned barrierer, og er et sted der steinkjerbyggen og folk med annen bakgrunn møtes.

 

Tilgang på 5000 aviser

På grunn av økt behov for informasjon på flere språk har abonner biblioteket nå på Pressreader. Dette gir brukerne av PCene på biblioteket  tilgang til nærmere 5000 aviser på 60 språk. Dette er også ment som et tilbud til norske avislesere som vil følge med hva utenlandske aviser skriver.

 

Investerer

Tilbake til Anne Hulbækdal ved hyllemetrene med arabiske, latviske, polske, somaliske og islandske bøker.

UB.JPGHun er koordinator for den ukentlige språkcaféen, og hun har vært aktiv til å gjøre nyinnflyttede, enslige mindreårige asylsøkere kjent med biblioteket.  Biblioteket representerer et fritidstilbud og vil samtidig kunne være en portåpner til norsk språk og kultur.  De flerspråklige ressursene kan gi en identitetsbekreftelse som styrker følelsen av tilhørighet til flere samfunn og øker motivasjonen for deltagelse og læring.  

- For oss er det viktig å investere i mennesket, ikke minst i barn og unge, uansett hvor de kommer fra.  Vi møter alle med et smil og med den beste servicen vi kan yte. Og om du vil lære deg å telle til ti på arabisk, kan du finne Alf Prøysen's klassiker, "Geitekillingen som kunne telle til ti", i arabisk språkdrakt - på Steinkjer bibliotek.