Muslim av Zahia Rahmani, Solum bokvennen 2020

I en fengselscelle sitter en ung berbisk kvinne. Hun beretter om sitt liv på utsiden av et samfunn som langt på vei har visket ut hennes identitet, og plassert henne under merkelappen «muslim». Fransk, den gamle kolonimaktens språk, har fortrengt hennes eget morsmål. Men gjennom en vev av gamle berbiske eventyr, religiøse myter og fragmenter av barndommens språk, vever hun et bilde av en reise fra Algerie, et land hun ikke kunne tilhøre, til Frankrike, et land som ikke ville ta henne imot. Med klare referanser til sin egen oppvekst, som datter av en harki, en som sloss på franskmennenes side under den blodige frigjøringskrigen, beskriver Zahia Rahmani livet i kolonialismens kjølvann, og reflekterer over islams historie og hva det vil si å være muslim . Omtalen er utarbeidet av BS.

Lån boka på biblioteket


Vi er basert på en sann historie av Eivind Sudmann Larssen, Tiden norsk forlag 2020

Gjennom familien har han skapt seg en trygg og solid verden, et forutsigbart liv. Han har satt dem foran alt. Likevel går forholdet i oppløsning, og nå er han i fritt fall. Når han ser tilbake på familielivet er han nødt til å revurdere alt. Hva slags liv er det han har levd? Får man egentlig noe igjen for å tilpasse seg andre? Eivind Sudmann Larssen debuterte i 2014 med romanen «Ingen savner Edward Niema». Omtalen er utarbeidet av BS. - Kulturfond

Lån boka på biblioteket
 

O bli hos meg av Lene Ask, No comprendo press 2021

Denne tegneserien bygger på intervjuer med mennesker som har vokst opp i misjonens varetekt, adskilt fra sine foreldre på grunn av deres misjonskall. Det barna selv forteller stemmer ikke overens med misjonens solskinnshistorier. Flere har også opplevde at det å fortelles sin historie blir oppfattet som illojalt mot misjonen, foreldrene og Gud. Omtalen er utarbeidet av BS.

Lån boka på biblioteket