Morten Hammerborg: Bergenseren (2020)

Tanker om den bergenske identitet. Hva har det faktum at datidens Kristiania endte opp som hovedstad for det selvstendige Norge i 1814, og ikke hansastaden Bergen, hatt å si for byfolket i vest? For historiker Morten Hammerborg er dette et sentralt spørsmål når han setter bergenseren og «det bergenske» under lupen. Kan denne forbigåelsen som Norges største og viktigste by ha fått noe å si for den bergenske identitet og selvforståelse? Hammersborg ser nærmere på hvordan denne krenkelsen har avfødt dyrkingen av forgangen storhet, egenart og annerledeshet. Omtalen er utarbeidet av BS

Bergenseren_hammerborg.jpg

Lån boka på biblioteket

 

Kristin Auestad Danielsen, Vigdis Hjorth, Tiril Broch Aakre & Alexander L. Kielland: Samvittighetskvaler (2020)

Alexander Kielland så det som sin oppgave å belyse samfunnets urettferdighet og avdekke hykleri og dobbeltmoral. Novellen "En god Samvittighed"(1880) virkeliggjorde i stor grad dette. Men hvordan blir disse temaene behandlet litterært i vår tid? I anledning litteraturfestivalen Kapittel 2020 ble Vigdis Hjorth, Kristian Auestad Danielsen og Tiril Broch Aakre utfordret til å skrive hver sin novelle inspirert av denne novellen. Omtalen er utarbeidet av BS.

Samvittighetskvaler _danielsen.jpg

Lån boka på biblioteket

 

Hans Petter Graver: Pandemi og unntakstilstand (2020)

Da koronapandemien traff Norge vinteren 2020 ble den norske rettsstaten satt på prøve. Professor Hans Petter Graver har i lang tid studert hvilken rolle domstolene spilte under autoritære regimer i Europa i det 20. århundre. Med bakgrunn i denne forskningen og teorien om unntakstilstand ser Graver på samspillet mellom regjerningen, Stortinget og domstolene under utfordringene med håndteringen av trygdeskandalen i NAV og covid-19-pandemien. Boken analyserer tiltakene og unntaksfullmaktene som ble gitt regjeringen gjennom korona- og smittevernloven. Omtalen er utarbeidet av BS.

Pandemi og unntakstilstand_graver.jpg

Lån boka på biblioteket

 

Ole Georg Moseng: Pesten kommer (2020)

Svartedauden er navnet på en pestpandemi som herjet i deler av Asia og i Europa på 1300-tallet. Den skapte samfunnsomveltende ødeleggelser, som kan spores inn i våre engen tid. Pest er en bakteriell infeksjonssykdom som har vært gjenstand for mye spekulasjon og mytemakeri. I «Pesten kommer» fortelles historien om yersina pestis brutale framferd, om ofrenes lidelser og menneskene som fant svaret på pestgåten. Omtalen er utarbeidet av BS.

Pesten kommer_moseng.jpg

Lån boka på biblioteket

 

Sarah Smith Ogunbona: Globus (2020)

Hazel er i starten av tyveårene og jobber som flyvertinne. Hun liker jobben sin; den fantastiske kollegaen Europa er alltid der for å hjelpe henne, og sammen jobber de raskt og effektivt. Hazel demonstrerer og viser, koker kaffe og te, gir briefinger ved nødutgangene, roer redde passasjerer, og ønsker takk for turen og velkommen igjen. Hazel ble oppdratt av sin storesøster Cornelia som bare er noen få år eldre enn henne etter at foreldrene deres gikk fra hverandre. Nå er Cornelia gravid og mener at det er på tide at Hazel vokser opp. Men hva vil det egentlig si å være voksen? Omtalen er utarbeidet av BS.

Globus _ogunbona.jpg

Lån boka på biblioteket

 

Odd Klippenvåg: En lykkelig gift mann (2020)

En russisk kvinne fra fortiden dukker plutselig opp, en søster kommer ikke i farens begravelse, en lektor er utro og en eldre mann opplever sorg over et langt samliv som snart er over. Felles for disse novellene er at de handler om ulike former for kjærlighet. Omtalen er utarbeidet av BS.

En lykkelig gift mann_klippenvåg.jpg

Lån boka på biblioteket