Litteraturtips til lokale læreplaner

Denne listen inneholder Steinkjer biblioteks tips til forskjellig lokalt materiale som kan benyttes i forbindelse med de nye lokale læreplanene. Materialet vi presenterer her finnes tilgjengelig på biblioteket. Listen er ikke nødvendigvis komplett, og det kan godt hende vi har mer nyttig materiale enn dette. Mye av litteraturen er beregnet for voksne lesere, og må tilrettelegges videre for pedagogisk bruk.

For å finne annen relevant litteratur innen spesielle tema, oppfordrer vi til å foreta et søk i bibliotekets bokbase, eller ta kontakt med biblioteket.
1. Lokale rim og regler

Leikar, rim og regler frå Skarpnes;    Steinkjer 1985
Inneholder rim og regler fra Skarpnes/Steinkjerområdet, samt beskrivelse av en del tradisjonelle ute- og inneleker.

Larsen, Geir Egil; Trønderviser    Verdal 1984
 Inneholder en del sanger fra Inntrøndelag, samt lokale sangdanser.

Bjerkem, Berit Eldbjørg; Kari går i ringen   Steinkjer 1990
 Inneholder sangleker, selskapsleker, rim og regler fra Inntrøndelag.

2. Lokal historie

Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. – Bind 1. Steinkjer 2006
Inneholder informasjon om historie, geologi og biologi i Egge, Stod og Kvam.

Årbøker for historielagene i kommunen
Kan inneholde både historisk materiale, lokale fortellinger og liknende. Mange av fortellingene er registrert enkeltvis i bokbasen, der det står i hvilken utgave de aktuelle artiklene befinner seg.

Steinkjersaga (tidsskrift)
Mye det samme som årbøkene.

3. Lokale fortellinger/litteratur

Gildeberg, Harald;  Storoksen Oskar
Forteller om elgoksen Oskar og familien hans som gjemmer seg for elgjegerne under  elgjakta. Når elgjakta er over, er de ikke sene med å troppe opp i hagen til jaktlagets leder og spise fra epletreet hans.

Rossing, Finn;  Hare løp!
Handler om 9-åringen Sivert, som får lov til å være med faren sin og hunden Kaisa på jakt.

Lyngstad, Rolf; Martensnissen
Handler om en liten nisse som bor i et lite tre i Steinkjer. Masse lokale steder blir  nevnt. Passer vel best omkring juletider.

Kongsdottera i koppartårnet: Eventyr frå Trøndelag
Ressursfull eventyrbok med Trøndersk vri. Blanding av korte og lange, kjente og ukjente eventyr, fra Trøndelag, skrevet på nynorsk.

Otto, Schulz;   Opplevet og hørt  1936
Inneholder forskjellige historier om jakt og overtro av friluftsmannen og storviltjegeren Otto Schulz.
 

4. Lokalhistorisk video/DVD

1000-års tre 04.06.2000. Utg. Egge museum. 1 dvd (23 min)
     Innhold: Planting av 1000-års tre; Nytt NTE-bygg; Historielaga forteller om: Petter Bolaas
     -Marianne Kristiane Balchen; Ole Mikalsen Oksås; P.B. Five; Andreas Anfinnsen Langlie;
     Morten Smith Petersen.
     EMNE: Egge museum/ NTE/ Biografier

Advent på Egge museum  29.11.98. Utg.: Egge museum. 1 dvd (13 min)
Rulling av tøy (Brit og Knut Lein). Juleforberedelser, aktiviteter i masstu, gang rundt juletreet, Beitstad skolemusikk. Fjøsnissen opptrer for barna (5,5 min)
EMNE: Advent / Baking / Historie / Jul / Ølbrygging

Andreas å veitjån. Andreas Gjermstad, Kirsten  Knedal Andersen og Magnhild Hagen.
 Steinkjer, 2004-2005. - 4 dvd plater.
 Emne: Sanger/ Viser/ Fortellinger

Angrepet på Tirpitz . Utg.: Skuggsjå, 199?. 1 videokassett (VHS) (26 min)
    EMNE: Verdenskrigen, 1939-1945

Bak de sju blåner: møte med Gressåmoen nasjonalpark. Del 1 og 2. Ved Helge Kjenstad.
    Steinkjer, 1991. - 2 videokassetter (hver på 29 min)
    EMNE: Gressåmoen / Nasjonalparker

Basturøyking fra Namdalen som tradisjonell foredlingsmåte av kjøtt. Utg.: Skuggsjå, 2005. 1
     DVD
     EMNE: Røyking / Kjøtt / Konservering

Bergmenn 1952. Jubileumsfilmen 1956; Nye Fosdalen bergverk 1992. - Oslo : Holmenkollen
     Filmteam, 1992? : lyd, kol. 1 videokassett (VHS)
     EMNE: Fosdalen bergverk, Bergverksdrift / Gruvedrift

Beslag av vognhjul: 25.10.94. Opplegg og kommentarer: Even Overrein; smed: Andreas
    Stornes. Utg. Egge museum. 1 DVD 23 (min)
    EMNE: Smiarbeid

Blant jernvinner og seteranlegg i Frolfjellet. Levanger : Nova Vision AS, 1999?. - 1
    videokassett (VHS) (25 min) (Filmer fra Trøndelag ; 6)
    Med Ola Indgård som guide følger vi stien fra Heståsdalen, langs
    gamle jernvinneanlegg fram til Roknesvollen i Frolfjellet.
    EMNE: Jernvinner /Seterbruk

Bombingen av Namsos <DVD> / Ansvarlig produsent: Martin Hågensen;
    innholdsansvarlige: Ola Flyum, Kjartan Trana, Finn Jacobsen :  NRK/Fotograf Hågensen,
    2005. - 1 dvd
    Innhold: Dokumentarprogrammet Faktor fra NRK høsten 2005 og over tre
    timer med tilleggsmateriale
    EMNE: Verdenskrigen, 1939-1945

Brundibar: barneopera frå 1938 / Komponert av Hans Krâsa (tsjekkisk) ; dirigent: René
     Kuitert, regi: Fredrik Rütter. Steinkjer: Steinkjer kommunale musikk- og kulturskole,
     2000. 1 videokassett (VHS) (1 t, 38 min)
    Prosjekt ved musikk- og kulturskolen med mer enn  500 amatører.
    EMNE: Steinkjer kommunale musikk- og kulturskole/ Opera / Verdenskrigen, 1939-
   1945

Brygging av maltøl: Utg.: Egge museum, 2006? 1 dvd (12, 30 min)
     EMNE: Ølbrygging

Bygdada’n 14.06.97. Utg. Egge museum. 1 dvd (18 min)
     Innhold: Slått (11 min); husdyr; bedømming av ku; griseløp, husflid, ulike slåtteredskaper.
     EMNE: Egge museum/ Husdyr/ Husflid/ Landbruk/ Slått

Det e NTE: tillegg: Ungdomsvideoen "Meir strøm" Høylandet : Høylandet Film og TV
    Produksjon, 1999? 1 videokassett (VHS) (ca 20 min) (ca 13 min)
    EMNE: Nord-Trøndelag elektrisitetsverk/ Kraftverk/elektrisitetsforsyning

Egge museum 1996; Blikkenslageren lager takrenner 1992. Utg. Egge museum.
     2 dvd-er (39 min)(10 min).
     Blikkenslageren lager takrenner (39 min); blikkenslager Lars Nonstad.
     Egge museum: Ploger; Høsting; Traktorer; Melk
     EMNE: Egge museum/ Håndverk/ Landbruk

En sørsamisk gåetie (gamme) blir bygd / Saemien Sijte. Utg.: Saemien Sijte, 1985. - 1
    videokassett (VHS)  Norske kommentarer.
    EMNE: Samer / Sørsamer

Falstad - Frigjøringsjubileet, 8 mai 1995. Utg. Nova Vision AS, 1999. 1 videokassett
    (VHS) (30 min) (Filmer fra Trøndelag ; 7)
    Filmen viser noen av de viktigste hendelser under Frigjøringsjubileet
    på Falstad, 8. mai med bl.a. dronning Sonja og prinsesse Märta Louise.
    EMNE: Falstad / Fangeleirer / Verdenskrigen, 1939-1945.

Fjellslått, kjerving og kangling. 2. og 4. august og 10. august 2004. Utg. Egge museum.
    1 dvd (34 min)
    EMNE: Landbruk/ Slått

Fjelltausin i Frolfjellet. Levanger: Skuggsjå, 1995. - 1 videokassett (VHS)
    EMNE: Jernvinner / Seterbruk

Forsøk med jernblestring i romertidsomn. Levanger: Skuggsjå, 1995. - 1 videokassett (VHS)
    (25 min).
    EMNE: Jernmalm / Historie / Jernvinner / Nord-Trøndelag

Forunderlige villmark/ Helge Kjenstad og Bo Kristiansson. Steinkjer, 1982. - 1 videokassett
    (VHS)(30 min)  Fjernsynsprogram laget: 1982
    EMNE: Villmarker
 

Gamle kongevei Husby – Vådal. Oktober 2006. utg. Egge museum. 1 dvd (31 min)
     EMNE: Veger

Hilmar Alexandersen/ portrettert av Helge Kjenstad. Steinkjer : Nord-Trøndelag
     fylkeskommune, 1979. 1 videokassett (VHS) (50 min)
    EMNE: Alexandersen, Hilmar, n., 1903-1993/ Folkemusikk / Musikere

I frykt for skogen. Levanger : Nova Vision AS, 1999?. – 1     videokassett (VHS) (18 min)
    (Filmer fra Trøndelag ; 8)
    Film om Petar Krasulja, eneste gjenlevende jugoslav av de som klarte å flykte fra Falstad.
    EMNE: Falstad / Falstadskogen / Konsentrasjonsleirer

I kong Olav Haraldssons spor. Utg,: Nova Vision AS, 1999?. 1 videokassett (VHS) (25
    min) (Filmer fra Trøndelag ; 5)
    Filmen tar deg med langs Pilegrimsleden fra svenskegrensa til Trondheim.
    EMNE: Pilegrimsreiser

Jekta Pauline.Kommentarer: Asbjørn Aastrøm og Per Olav Lorentzen. Utg. av Egge museum.
   1 dvd (33 min) Innhold: Tauverk - nytt tauverk til riggen (8,5 min); Skrog - vedlikehold
   (8,5 min); Rigg - gjennomgang av riggen (16 min)
   EMNE: Jekter

Jektefarten. Intervjuer: Kolbein Dahle, 1981. 1 videokassett  (VHS) (49 min.)
   EMNE: Båter / Historie / Samferdsel / Jekter

Kan du danse eit dikt? Utg.: Skuggsjå, 1994. – 1 videokassett (VHS) (17 min)
    Videoen ble laget i forbindelse med et skrivekurs i Nord-Trøndelag i
    regi av Et levende Norden og Barn i Midt-Norden 11.-14. april 1994.
    5-klassinger ved Utøy skole, Inderøy og Lø skole, Steinkjer
    danser/dramatiserer sine egne dikt med koreografi av dansepedagog Ingri
    Angell-Petersen.
    EMNE: Dans / Drama / Nord-Trøndelag / Undervisning

Kvern og stamphus. Utg.: Egge museum.  1 dvd (11,3 min)
     Innhold: Kverna (2 min); Stamphuset (2 min); Åpning av stamphuset
     5. mai 2001 (7,5 min)
    EMNE: Egge museum/Historie / Kverner / Stamphus

Med gress i støvlene. Oslo: Videomaker A/S, 1986. 1 videokassett (10 min.) (VHS)
    Eksemplar 1 har sørsamisk og svensk tale, eksemplar 2 har kun
    sørsamisk tale. - Videoen er laget i samarbeid med representanter for
    barnehagestyret i Nord-Trøndelag og er tatt opp i Brekkvasselv høsten
    1986.
    EMNE: Barnehager / Nord-Trøndelag / Sørsamer

Middelalderkirker. Levanger : Nova Vision AS, 1999?. – 1 videokassett (VHS) (20 min)
    (Filmer fra Trøndelag ; 4)
    EMNE: Kirker / Historie / Nord-Trøndelag
 

5. Dialekter og språk

Braset, Karl: Sparbu-maalet. Oslo, 1903.  34 s. (Norske maalføre ; I) Fotokopi
    EMNE: Dialekter / Nord-Trøndelag / Norsk / Sparbu

Du snakke <lydopptak> : Nordtrønderske dialekter. Program 4.
    Innherredsdialektene / Aud Larsen Haug og Harald Morten Iversen. -
    Steinkjer : NRK Nord-Trøndelag, 199?. - 1 lydkassett (18 min, 55 s)
   EMNE: Dialekter / Innherred / Lydbøker / Nord-Trøndelag

Jahr, Ernst Håkon: "Har det på tunga" : kort innføring i norske dialektar. - Oslo 1986. - 40 s.
   EMNE: Dialekter

Jenstad, Tor Erik: Norge rundt med ord. Ål : Boksmia, 2003. - 239 s.
     Nynorsk tekst
    EMNE: Norsk språk / Dialekter

Trøndermål : språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre. Oslo 1972. - 170 s. (
   EMNE: Dialekter

Trønderordboka / Tor Erik Jenstad og Arnold Dalen (red.). - Trondheim: Tapir, 1997. 287 s.
    EMNE: Dialekter / Nord-Trøndelag / Trøndelag /Ordbøker / Språk

Volan, Marit: Stodmålet : slik det ble snakket i Stod i gamle dager / skrevet ned av
    Marit Volan. - Steinkjer : Forr historielag, 1998. - 52 s
    EMNE: Dialekter / Nord-Trøndelag / Steinkjer / Stod

Vårt eget språk: 2: talemålet. - Oslo : Aschehoug, 1987. 343 s.
     EMNE: Norsk språk/ Dialekter

Vårt eget språk / redigert av Egil Børre Johnsen. - Oslo: Aschehoug, 2002. - 335 s.
    Tekst på bokmål og nynorsk
    EMNE: Norsk språk
 

6. Stedsnavn

Norsk stadnamnleksikon / redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug. 4. utg. Oslo:
    Samlaget, 1997. 536 s.   Nynorsk tekst. Bibliografi: s. 14-25.
     EMNE: Stedsnavn

Rygh, Oluf:  Norske gaardnavne. 15. Nordre Trondhjems amt. Kra.:Fabritius, 1903.
     EMNE: Gårdsnavn / Nord-Trøndelag

Hallaråker, Peter: Innføring i stadnamn : innsamling og gransking. Oslo: Universitetsforl.,
     1997. - 280 s.  Biblliografi: s. 266-280.
     EMNE: Norsk språk / Stedsnavn

Rosbach, Johan Hammond: Stedsnavn : norske og utenlandske.Oslo: Pax, 2002. 119 s.
   EMNE: Stedsnavn / Ordbøker

Stemshaug, Ola: Namn i Noreg : ei innføring i norsk stadnamngransking.  Oslo: Samlaget,
    1973. 183 s.
    EMNE: Etymologi / Navn / Språk / Stedsnavn

Særheim, Inge: Namn som fortel om oss: handbok i innsamling av stadnamn.  Oslo:
       Universitetsforl., 1984. - 88 s. : kart. Litt. henv. s. 87-89
      EMNE: Arkivering / Etymologi / Lokalhistorie / Navn / Navneforskning/ Språk /
      Språkvitenskap / Stedsnavn

Særheim, Inge: Stadnamn fortel historie: om namngjeving, namnebruk og opplysningar i
    stadnamn. - Stvg.: Universitetsforl., 1985. 127 s.
    Litt. henv. s. 109-114
    EMNE: Etymologi / Fonetikk / Lokalhistorie / Navn / Navneforskning/ Språk /
    Språkvitenskap / Stedsnavn
 

Tips en venn Skriv ut

Sosiale medier

Kontaktinformasjon

Steinkjer Bibliotek
Dampsaga Kulturhus
Bogavegen 10, 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 93 60