Steinkjer bibliotek har stort fokus på barn og lesing og jobber hele tiden med å sikre god kvalitet i vårt tilbud for barn og unge. Midlene til leselysttiltak og litteraturformidling i bibliotekene skal nå økes med 5 millioner kroner, som gjør at vi får styrket tilbudet vårt enda mer. Les mer om regjeringens satsning her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/satsar-meir-for-a-fa-fleire-til-a-lese-boker/id2931622/.

Det viktigste og mest ressurskrevende vi gjør er å sørge for at bok- og mediesamlingen vår til enhver tid er oppdatert og relevant. For å vite hva som skal kjøpes inn og hva som har nådd sin tids ende på hyllene baserer vi oss blant annet på utlånstall, som viser oss hvilken litteratur som er mest etterspurt.

Statistikken for de siste seks månedene viser at de mest populære bøkene på biblioteket i dag er:
Barn:

 1. Malin Falch: Nordlys (serie, 2018-2022)
 2. Jørn Lier Horst: Detektivbyrå nr.2 (serie, 2013-)
 3. Odin Helgheim: Ragnarok (serie, 2020-)
 4. Kazu Kibuishi: Amuletten (serie, 2015-)
 5. Harald Rosenløw Eeg, Ada og Andrine Hegerberg: På samme lag (serie, 2022-)

Ungdom:

 1. Odin Helgheim: Ragnarok (serie, 2020-)
 2. Cha Sandmæl: Dragens øye (serie, 2021-)
 3. Alice Oseman: Heartstopper (serie, 2019-)
 4. Harald Nortun: Skallen (Grøss og gru-serien, 2021)
 5. John Sigvart Jamtli: Sabotør (serie, 2018-)

Fagbøker:

 1. Victor Sotberg: Bare Victor (2020)
 2. Løveunge-serien: Rare valper, Norske rovdyr, Hai! (2019-)
 3. Thomas Aune: Fotballhelter (2021)
 4. Line Halsnes:Tøffe maskiner (2021)
 5. Cecilie Winger: Andre verdenskrig i norge på 1-2-3 (Leseløve-serien, 2021)

En trend vi ser i utlånstallene for barnebøker er at alle 50 bøkene på utlånstoppen enten er tegneserier eller er illustrerte bøker. Altså er det ingen av bøkene på topplisten som er rene tekstbøker. Når vi kommer opp til ungdomstrinnet er listen mer variert, men vi ser også her at det er tegneseriebøkene som troner på topp. Om du ønsker å se nærmere på utlånsstatistikken kan du gjøre det her.

Hittil i år har biblioteket lånt ut over 10 000 bøker for barn og ungdom. Dessverre ser vi at trenden er synkende. Kun noen år tilbake, i 2019, var tallet dobbelt så høyt. Samtidig ser vi at trenden gjenspeiles i hele bibliotek-Norge, som følge av blant annet pandemien, men også som følge av økning i utlån av e-medier. Innsatsen vi gjør for å stadig ha gode og relevante samlinger er særlig viktig for barnelånerne. Og som vi ser i statistikken over er det i all hovedsak nye og populære bøker og serier som blir etterspurt. Selv om utlånet av fysiske medier har gått ned de siste par årene ser vi også en positiv utvikling der skoler og barnehager er blitt flinkere til å sende konkrete bokkassebestillinger til oss, som kan tyde på at litteratur brukes mer aktivt i hverdagen til barn og unge nå enn tidligere. Bokkassetilbudet for kommunens skoler og barnehager blir stadig mer etterspurt, og i 2021 og 2022 har vi sendt ut over 60 % flere kasser enn tidligere.

I 2022 har biblioteket fått midler fra Nasjonalbiblioteket til et Escape room-prosjekt i samarbeid med Egge museum. I tillegg til hjernetrimmen spillet tilbyr, har vi hatt med bøker og runeskrift-oppgaver som elevene kunne lese og jobbe med mens de ventet på sin tur. Dette har vært et svært populært tilbud for mellomtrinnet i skolene i kommunen, og vi jobber nå med å videreutvikle konseptet så flere skal få benyttet seg av tilbudet.

For barnehagene i kommunen inviterer biblioteket til lesestund annenhver fredag. Dette tilbudet er godt brukt, og i tillegg til å ta imot besøk, drar vi også ut til barnehagene for å ha lesestunder der. Skolene har også et tilbud om å besøke biblioteket, og kommer både på lesestunder og andre formidlingsopplegg gjennom hele skoleåret. 

I tillegg til lesestund-tilbudet for skoler og barnehager har biblioteket i år inngått et samarbeid med Hilmarfestivalen, der vi setter opp fortellerstunder hver siste lørdag i måneden. Så langt har vi fått høre om både Tor med hammeren, Brækkhuv-Hans og mange andre lokale eventyr og sagn. Årets siste barnas lørdag kan du få med deg lørdag 26. november! 

Så vel som å være en fysisk møteplass gjør biblioteket en innsats på å ha en god digital tilstedeværelse. I dag har vi derfor kontoer på Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat, og bruker disse kanalene aktivt til formidling av både litteratur og arrangementer. Vi er også ett av bibliotekene som deltar i Sommerles hvert år. Dette er en digital leselystkampanje for barn i barneskolen, som går fra 1. juni til 31. august hver sommer, og som vi ser at lykkes godt med å holde på leselysten til barna i sommerferien. I løpet av årets sommerferie leste nærmere 800 Steinkjer-barn over 10 000 bøker, premier ble opptjent og hentet, og det hele ble avsluttet med en fest der vi fikk besøk av selveste forfatteren bak sommerlesfortellingen; Mari Moen Holsve.

Vi prøver alltid å ha gode tilbud til barn, spesielt i skoleferier, og har arrangert både verksteder, lesestunder og andre formidlingsopplegg på biblioteket. Når vi nå flytter inn i nye lokaler i løpet av 2023, og forhåpentligvis får økte tilskuddsmidler til formidling, gleder vi oss til å se hva mer vi kan gjøre for å øke leselysten blant barn og unge i Steinkjer!

Har DU forslag til hva biblioteket kan gjøre for å skape mer leselyst? Vi hører gjerne fra deg!