Kvinner møtes, leser og samtaler

Leksehjelp for kvinner med flyktningbakgrunn ved Steinkjer bibliotek.

På Steinkjer bibliotek har vi dette skoleåret et tilbud om leksehjelp for kvinner med flyktningbakgrunn. Dette er et prosjekt støttet/finansiert av ABM-utvikling, initiert av Røde Kors’  Flyktningguide, Steinkjer Voksenopplæring og Steinkjer bibliotek. Prosjektets hovedformål er å styrke integrering av og språktreningen hos kvinnene som deltar, og de møtes 1 ½ time i uka på biblioteket.

I den første gruppa, som startet opp i høst, er alle kvinnene mødre. Tanken er at tema som kommer opp til diskusjon vil kunne hjelpe dem i deres hverdag og i forhold knyttet til skolehverdagen for deres barn. Anne Hulbækdal er bibliotekets representant blant leksehjelperne.

På bilde 1 ser vi deltakerne i den første gruppa som får tilbud om leksehjelp dette skoleåret, samt to av deres leksehjelpere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
På bilde 2 sitter Fademe fra Afghanistan og leksehjelper Anne med ukas hjemmeoppgaver
Tips en venn Skriv ut

Sosiale medier

Kontaktinformasjon

Steinkjer Bibliotek
Dampsaga Kulturhus
Bogavegen 10, 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 93 60