Et leseombud er en person som leser høyt for andre som ikke kan lese selv, og rundt om i Norge er det over 800 frivillige leseombud.  De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller på bibliotek, men noen leser også i private hjem eller fengsler.    

"Jeg syns det jeg leser skal ha noe godt og medmenneskelig ved seg», sier Kari Johanne Hatling. Det skal gi en god følelse, være gjenkjennbart og aktiviserende.
Når minnene settes i gang, kommer deres egne fortellinger, og vi får noe å prate om. Hun leser dikt, utdrag fra bøker, små stykker fra aviser og ukeblad, rim og regler.
Lokalhistorie er også veldig populært stoff.superleseombud-kari-johanne-hatling.jpg

Hun har for eksempel lest utdrag fra Hjem av Anne Karin Elstad. Da leser hun om våronna, hvordan det var på skolen eller hvordan de forberedte og feira jul.
Dette er veldig gjenkjennbart. Det handler jo om hvordan det var i deres yngre år.

 

Foreningen "Leser søker bok" jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker, uavhengig av leseevne. For å oppnå dette gir de støtte til forfattere, illustratører og forlag som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne. De gir støtte til mellom 12 og 15 bøker hvert år.

For at alle skal ha mulighet til å få tak i bøkene samarbeider "Leser søker bok" med 260 bibliotek fordelt på alle landets fylker, blant andre Steinkjer bibliotek. Disse bibliotekene kalles Bok til alle-bibliotek. De har egne samlinger med lettleste og tilrettelagte bøker, og de tilbyr en leseombudsordning i sin kommune.

 

Kari Johanne Hatling bruker en del tid på å forberede seg før lesestundene. Hun vil finne gode tekster som kan passe for den gruppa hun leser for. Og det må være litteratur hun selv har et godt forhold til. Man må gi litt av seg selv når man skal være leseombud, sier Kari Johanne.

Så hva vil hun si kreves for å bli leseombud?
Du må like å lese, og så må du se dem du leser for, være medmenneske, og være litt glad.

Men til alle som vurderer å bli leseombud vil hun først og fremst si: Ikke vær redd for å begynne! Det er ikke farlig.
Og det er så veldig kjærkomment. Det gjør så godt for dem som blir lest for. Og det gir en veldig god følelse til den som leser!  «Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad, vet du» sier Kari Johanne.

 

Les mer om Superleseombud Kari Johanne Hatling på bloggen Ut av hylla

 

 

Vil du bli leseombud?

På Leser søker boks nettsider kan du lese mer om leseombudsordningen. Du kan også ta kontakt med nærmeste Bok til alle-bibliotek for mer informasjon:

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
Fylkeskoordinator: Kari Hortman
Frosta bibliotek
Grong bibliotek
Høylandet folkebibliotek
Inderøy bibliotek 
Leksvik bibliotek
Levanger bibliotek
Namdalseid folkebibliotek
Namsos bibliotek
Namsskogan folkebibliotek
Nærøy folkebibliotek
Røyrvik bibliotek
Snåsa folkebibliotek
Steinkjer folkebibliotek
Stjørdal bibliotek
Verdal bibliotek
Verdal fengsel
Vikna folkebibliotek
- See more at: http://www.lesersokerbok.no/?menu=74&id=33#sthash.dT71SWDI.dpuf
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
Fylkeskoordinator: Kari Hortman
Frosta bibliotek
Grong bibliotek
Høylandet folkebibliotek
Inderøy bibliotek 
Leksvik bibliotek
Levanger bibliotek
Namdalseid folkebibliotek
Namsos bibliotek
Namsskogan folkebibliotek
Nærøy folkebibliotek
Røyrvik bibliotek
Snåsa folkebibliotek
Steinkjer folkebibliotek
Stjørdal bibliotek
Verdal bibliotek
Verdal fengsel
Vikna folkebibliotek
- See more at: http://www.lesersokerbok.no/?menu=74&id=33#sthash.dT71SWDI.dpuf
Frosta bibliotek
Grong bibliotek
Høylandet folkebibliotek
Inderøy bibliotek 
Leksvik bibliotek
Levanger bibliotek
Namdalseid folkebibliotek
Namsos bibliotek
Namsskogan folkebibliotek
Nærøy folkebibliotek
Røyrvik bibliotek
Snåsa folkebibliotek
Steinkjer bibliotek
Stjørdal bibliotek
Verdal bibliotek
Verdal fengsel
Vikna folkebibliotek
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Fylkeskoordinator: Kari Hortman
Rundt om i landet finnes det nesten tusen frivillige som hver uke leser for folk som ikke kan lese selv, eller som ønsker noen å prate med. For sine tilhørere er leseombudene ukas høydepunkt. Høydepunkter kan det ikke bli for mange av.
 
Vi trenger flere leseombud som kan lese høyt for eldre, svaksynte, mennesker med utviklingshemming eller demens eller andre som trenger å høre en godhjertet stemme i hverdagen. 
De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller bibliotek, men noen leser også i private hjem eller fengsler.   
- See more at: http://www.lesersokerbok.no/?menu=75&id=362#sthash.55TPwHeD.dpuf
Rundt om i landet finnes det nesten tusen frivillige som hver uke leser for folk som ikke kan lese selv, eller som ønsker noen å prate med. For sine tilhørere er leseombudene ukas høydepunkt. Høydepunkter kan det ikke bli for mange av.
 
Vi trenger flere leseombud som kan lese høyt for eldre, svaksynte, mennesker med utviklingshemming eller demens eller andre som trenger å høre en godhjertet stemme i hverdagen. 
De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller bibliotek, men noen leser også i private hjem eller fengsler.   
- See more at: http://www.lesersokerbok.no/?menu=75&id=362#sthash.55TPwHeD.dpuf
Rundt om i landet finnes det nesten tusen frivillige som hver uke leser for folk som ikke kan lese selv, eller som ønsker noen å prate med. For sine tilhørere er leseombudene ukas høydepunkt. Høydepunkter kan det ikke bli for mange av.
 
Vi trenger flere leseombud som kan lese høyt for eldre, svaksynte, mennesker med utviklingshemming eller demens eller andre som trenger å høre en godhjertet stemme i hverdagen. 
De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller bibliotek, men noen leser også i private hjem eller fengsler.   
- See more at: http://www.lesersokerbok.no/?menu=75&id=362#sthash.55TPwHeD.dpuf
Rundt om i landet finnes det nesten tusen frivillige som hver uke leser for folk som ikke kan lese selv, eller som ønsker noen å prate med. For sine tilhørere er leseombudene ukas høydepunkt. Høydepunkter kan det ikke bli for mange av.
 
Vi trenger flere leseombud som kan lese høyt for eldre, svaksynte, mennesker med utviklingshemming eller demens eller andre som trenger å høre en godhjertet stemme i hverdagen. 
De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller bibliotek, men noen leser også i private hjem eller fengsler.   
- See more at: http://www.lesersokerbok.no/?menu=75&id=362#sthash.55TPwHeD.dpuf