Det flerspråklige bibliotek har en stor samling bøker på ulike språk. I denne samlingen har de bøker på Ukrainsk, men denne samlingen er liten. Det er allerede kommet flyktninger fra Ukraina og mange flere er på vei til Norge. Nå er det et ønske om å få samlet inn bøker på Ukrainsk fra privatpersoner. Har du en bok eller to å avse, kan disse leveres på biblioteket. Vi vil sørge for å sende bøkene videre. 

Flag_of_Ukraine.svg.png

Ved å samle inn bøker sørger vi for at mange flyktninger i hele landet kan få glede av bøkene, og at de får ha noe av den tryggheten det er i å kunne kommunisere med andre flyktninger på sitt eget språk.