Diskuter biblioteket

  • Hva er bra med Steinkjer bibliotek?

  • Hva kan gjøres bedre?

  • Har du noen forslag til forandringer som kan gjøres?

Diskuter biblioteket med andre bibliotekbrukere, og bibliotekarer ved Steinkjer bibliotek her:

Debatt

Tips en venn Skriv ut