Brukermøtet som ble avholdt var en forlengelse av brukerundersøkelsen vi hadde i biblioteket tidligere i år, hvor brukerne våre kunne ytre sin mening om dagens bibliotek, og ønsker for det nye biblioteket. Det nye biblioteket skal stå ferdig i 2023. For å lede oss igjennom kvelden inviterte vi Katrine Øverlie Svela fra Biblioteksentralen, som jobber med innovasjon og produktutvikling. I tillegg var Ingunn Ramdal tilstede, som er prosjektleder for det nye kulturhuset for å gi et innblikk i hvordan bygget vil bli seende ut. Det ble gjennomført gode gruppeoppgaver, hvor vi fikk brukt blant annet kreativitet. De fremmøtte av samarbeidspartnerne våre var Steinkjer malerklubb, Hilmarfestivalen, Kristoffer Uppdals venner, Røde kors som har norsktrening, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Slekt og Data. I tillegg var det en representant fra ungdomsrådet, to studenter og ungdommer som hjelper til ved folkeverkstedet til biblioteket. Det ble gitt gode tilbakemeldinger etter seminaret fra både Katrine, deltagerne og vi som jobber ved biblioteket. Vi takker for oppmøtet og gleder oss til prosessen videre frem mot 2023.