lise rye2.jpgLise Rye er professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU i Trondheim, med den europeiske integrasjonens historie og Norges forhold til EU som forskningsfelt. I 2010-2012 satt hun i det regjeringsoppnevnte utvalget som undersøkte Norges avtaler med EU. Hun underviser til daglig på NTNUs program i Europastudier, og jobber for tiden på et prosjekt som undersøker demokrati og rettsstat i Europa.  

Rye har skrevet boka "Norge i Europa", der hun beskriver forholdet mellom nei-landet Norge og EU fra etterkrigstida til i dag.

Samtalen ledes av Randi Ness, som har bred erfaring med emnet, blant annet fra å ha jobbet som rådgiver for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

 

Arrangementet er åpent og passer for alle med samfunnsengasjement. Vi oppfordrer særlig skoleelever og studenter til å delta.