sjarm ku.JPG

I Store norske leksikon finn du ein innhaldsrik artikkel om Kristofer Uppdal. Artikkelen finn du her.

I Norsk biografisk leksikon kan du lese denne artikkelen.

Nasjonalbiblioteket gjev deg oversyn over Uppdals forfattarskap og over avisartiklar som er skrivne om han.

Her er Facebooksida til Kristofer Uppdals venner.

Bilda er henta frå Steinkjer biblioteks faste heimeside om Kristofer Uppdal.


sit ku.JPG