Julen er en koselig tid for mange. Men hva med de som ikke har så mye å rutte med? Har de råd til julegaver? Hvor kan de gå for å få hjelp?

Vi hører stadig om det i media; Fattigdom i Norge er et stort problem. Vi leser om det på NRK denne uka, i Steinkjer24 forrige uke og i Trønder-avisa tidligere i november. Og tallene blir stadig høyere. Statistikk fra Bufdir viser at 115 000 barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamiler, og Steinkjer ligger over landsgjennomsnittet. Foran oss står en vinter med økte priser på strøm, drivstoff, mat- og forbruksvarer, noe som hjelper lite for de som allerede sliter med å få pengene til å strekke til (VG).

For frivillige organisasjoner er desember og julestria den travleste tiden på året. Onsdag 8. desember møter vi representanter fra blant annet Røde kors og Redd barna på biblioteket, og vi får høre om hvordan de jobber og hvilke tilbud og tiltak de har for å motvirke utenforskap og sikre inkludering.

Steinkjer bibliotek har i 2021 hatt et prosjekt for å løfte frem tematikken barnefattigdom og utenforskap, med utgangspunkt i litteraturen. Vi har hatt besøk av to barnebokforfattere - Ingeborg Arvola og Harald Nortun - som har tematisert dette i sine forfatterskap. Hvorfor valgte de å skrive om det? Og er det viktig at også disse problemstillingene tematiseres i litteraturen? Barne- og ungdomsbibliotekar Kristin Sundal forteller.

Ta turen til biblioteket 8. desember kl. 17.30 for en opplysende og engasjerende samtale om barnefattigdom og utenforskap i julestria!
Linn Bylund ved likestillingssenteret KUN leder oss gjennom kvelden.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.