Vi har kalt fagseminaret Bokbadebalje, og Steinkjer bibliotek samarbeidet tett med Stormen bibliotek i Bodø og likestillingssenteret KUN om innholdet. Hvis du leser for barn - som forelder, besteforelder, tante, onkel, barnehageansatt, er lærer, forlegger eller bibliotekar; dette seminaret bør du ikke gå glipp av.

Hvorfor er dette så viktig?
Fordi bøker har stor makt. De definerer gjerne hva som er mulig, vanlig og ønskelig, og vi bør være bevisste på å vise barn mange forskjellige historier og rollemodeller. Bokbadebalje ser derfor nærmere på barnelitteratur som bryter med kjønnsstereotypier, normaliserer mangfold og utvider mulighetsrommet for barn.

Her kan du se fagseminaret!

Fagseminaret ble strømmet til rundt 30 digitale deltakere mandag 9. november, og den redigerte utgaven av Bokbadebalje er tilgjengelig ut 2020.
God fornøyelse!